Skip to content

Klinikk proAktiv er en tverrfaglig klinikk, sammensatt av ulike terapeuter. Vi har derfor bred kompetanse og vil jobbe sammen for at du skal få riktig behandling og tiltak for plagene dine. 

1120308

AktivA

AktivA står for aktiv med artrose. Pasienter med kne- og/eller hofte artrose skal få evidens- og kunnskapsbasert behandling. Vi tilbyr blant annet artroseskole, trening individuelt eller i grupper.
For mer informasjon om AktivA, se mer: aktivmedartrose.no

fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi kan beskrives som forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak for helseplager i ben, ledd, muskler og sener. Dette omfatter blant annet tilpassede manuelle teknikker og øvelser. Kjerne kompetansen til en fysioterapeut er å få individuelt skreddersydd trening og aktivitet for pasienten. Fysioterapi er brukt til behandling av blant annet rygg- og nakkesmerter, hodepine, idrettskader, forstuing, hofte- og kne smerter, skulderplager, senebetennelser og bekkenløsning. Fysioterapeuten har også kompetanse på behandling av nevrologiske diagnoser, for eksempel opptrening etter hjerneslag. Fysioterapiutdanningen i Norge er en fireårig, og fysioterapeuter i Norge må ha autorisasjon for å bruke tittelen fysioterapeut. Fysioterapi er en pålagt helsetjeneste i kommunen.

P1040248

Manuellterapi

Manuellterapistudiet er en toårig mastergrad og bygger direkte på fysioterapistudiet (3 årig høyskoleutdanning + 1 år turnus). Manuellterapi har på mange måter vært spydspissen innen muskel- og skjelett behandlingen i Norge. Dette er også grunnen til at denne faggruppen har vært dominerende innen idrett i Norge. Den toårige mastergraden gjør at Manuellterapeuten har andre rettigheter enn fysioterapeuten: 1. Du kan oppsøke Manuellterapeuten direkte og likevel beholde trygderefusjonen din. 2. Manuellterapeuter kan henvise til legespesialist og røntgen/MR.  3. Manuellterapeuten kan sykemelde for inntil 12 uker. Manuellterapeuten er godt integrert i det offentlige helsevesenet i Norge og samarbeider tett med leger og andre fysioterapeuter.

Vår Manuellterapeut har også videreutdanning innen ultralyd diagnostikk og ultralyd veiledende prosedyrer. Les mer om dette under ultralyd.

osteopati

Osteopati

Osteopati er en internasjonal anerkjent helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag.  I lys av den holistiske modellen, undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i god funksjon og helse. Dette er avhengig av at muskel- og skjelettsystemet, samt bindevev systemet, nervesystemet og det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen.  Osteopaten søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre. Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

Typiske plager som behandles av en Osteopat er for eksempel:

 • Akutte og kroniske muskel-og skjelettplager
 • Idrettsskader
 • Hodepine/migrene/svimmelhet
 • Svangerskapsrelaterte plager, bekkenproblematikk
 • Kjeveledd problematikk
 • Fordøyelsesplager
 • Funksjonelle plager hos spedbarn og barn

Osteopatisk behandling inkluderer en stor verktøykasse av ulike direkte og indirekte manuelle teknikker. Dette kan være råd om smerte- og stressmestring og forebygging, øvelser og treningsveiledning. Vår Osteopat Christina Schimanski er registrert medlem i Norsk Osteopatforbund (MNOF) som kvalitetssikrer osteopatien i Norge og stiller krav på jevnlig faglig oppdatering. Les mer om osteopati på hjemmesiden til Norsk Osteopatforbund: www.osteopati.org

1120307

Kiropraktikk

Kiropraktorer er primærkontakter med selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege. Kiropraktoren diagnostiserer og behandler plager i nerver, muskel- og skjellettsystemet.
En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse samt 1 år i turnustjeneste.
Kiropraktorer kan sykemelde med inntil 12 uker og henvise til bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT dersom dette er nødvendig. De kan også henvise videre til spesialist ved behov.

Vanlige plager som kiropraktorer behandler:
• Ryggsmerter
• Hodepine
• Nakkeplager
• Smerter mellom skulderbladene,
• Idrettskader
• Skulderplager
• Fot, ankel, håndledd og albue plager mm.

Behandlingen tilpasses den enkelte pasients behov/ønsker og består av manuell behandling på benk, som blant annet inkluderer manipulasjonsbehandling og bløtvevsteknikker. En viktig del av behandlingen er å forebygge og unngå fremtidige plager i form av øvelser, tilrettelegging og informasjon.

rehabilitering

Rehabilitering

Vi skreddersyr treningsprogram til ditt behov og dine forutsetninger. Vi tilbyr veiledning fra dyktige, erfarne terapeuter, individuelt eller i gruppe. Det er mulighet for egentrening i vårt treningsrom mens du er under behandling. Trening etter skader eller ved belastningslidelser er en viktig del av behandlingen. I noen tilfeller kan trening være det eneste behandlingen med dokumentert effekt, men også et viktig virkemiddel til annen behandling. Vi tilrettelegger og følger opp pasienter i treningssal, om det er under veiledning eller egentrening.

medisinsk akupunktur

Medisinsk Akupunktur

Akupunktur er en kinesisk behandlingsform hvor man stikker tynne stålnåler i visse punkter for å stimulere kroppen til å gjenopprette indre likevekt og helse.

Medisinsk akupunktur skiller seg fra klassisk akupunktur i det at det utføres av autorisert helsepersonell med minimum bachelorutdanning, for eksempel lege, fysioterapeut eller kiropraktor. Utøvere av medisinsk akupunktur vektlegger vitenskapelig dokumentasjon når de velger behandling, og behandlingen er oftest brukt som et supplement til annen fysioterapibehandling. Utgangspunktet for behandling vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn, og at behovet for annen medisinsk behandling er avklart.

Medisinsk akupunktur brukes oftest for å forsøke å lindre smerter, spesielt ved muskel- og skjelettlidelser. For eksempel

 • nakkesmerter
 • ryggsmerter
 • hoftesmerter
 • knesmerter
 • idrettsskader
 • revmatiske smerter
 • hodepine

Dokumentasjonen av akupunktur som effektiv behandling for forskjellige tilstander har vært økende, og den sterkeste evidensen er for postoperativ kvalme, kronisk knesmerte og langvarige korsryggsmerter. Norske studier har vist effekt av akupunktur ved cystitt (urinveisinfeksjon), patellofemoral smerte og menopausale symptomer (overgangsalderplager). Dokumentasjonen på effekten av akupunktur ved langvarige korsryggsmerter har medført at akupunktur er tatt inn i ”Nasjonale retningslinjer ved korsryggsmerter” i Norge.

Medisinsk akupunktur regnes som en sikker teknikk når den praktiseres korrekt av helsepersonell, og det er svært få bivirkninger med behandlingen.

P1060692

Ultralyd (diagnostikk)

Ultralyd har etterhvert blitt et veldig godt hjelpemiddel i diagnostikken. Dette fordi kvaliteten på apparatene har blitt mye bedre samtidig som prisen har gått ned. Ultralyd brukes for å presist kunne diagnostisere skader i sener/muskulatur, mindre bruddskader, inflammasjoner (betennelser i sener og ledd), båndskader, forkalkninger nær ledd og senefester med mer. Ultralyd er i dag like presist som MR på bløtvevsdiagnostikk av skulder, kne og achilles, mens i andre tilfeller ser man mer/andre ting ved MR, CT eller røntgen. Ultralyd kan ikke se igjennom ben, og kan derfor ikke brukes for å se etter skiveprolaps eller korsbåndsskader. Bånd utenfor leddene, i kne eller ankel, er derimot fint å undersøke med ultralyd. Både pasient og terapeut finner ultralyd fascinerende og spennende da ultralyd er den eneste billeddiagnostikken som kan betrakte vevet i levende live under bevegelse. Ultralydundersøkelsen er helt smertefri, og uten kjente bivirkninger.

Klinikk proAktiv har to ultralydmaskiner av høy kvalitet, og to av våre terapeuter bruker dette verdifulle hjelpemidlet daglig.

fysiopilates

Fysio-Pilates

Vi tilbyr ulike Fysio-Pilates grupper: Nivå 1/nybegynnere, nivå 2/lett viderekommende samt Barsel-Pilates.

Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen utviklet av Joseph Pilates (1880-1967).  I treningen legges det særlig vekt på å styrke kjernemuskulaturen og bruk av riktig pusteteknikk. Andre viktige treningselementer er holdning, bevegelighet, balanse, pust, generell styrke, konsentrasjon, bevegelseskontroll, koordinasjon, kroppsbevissthet og avspenning. Samtidig med at du bygger opp kroppen, vil du kjenne at øvelsene gir ro og avspenning. Metoden tilbyr et helhetlig treningskonsept enten du er frisk eller har fysiske plager.

Barsel-Pilates

I timene har vi fokus på å bygge opp muskulaturen igjen etter svangerskap og fødsel. Her får du varierte øvelser for hele kroppen hvor hovedfokuset ligger på kjernemuskulatur samt bekkenbunnstrening, og vi vil sjekke dine magemuskler . Forbedring av kroppsholdning, pust og avspenning er også viktige elementer i timen. Treningen foregår i en liten gruppe, med individuell tilpassede øvelser og tett oppfølging av fysioterapeut. Babyen din er hjertelig velkommen til å være med i treningstimen! Barsel-Pilates kan du starte med fra 6 uker etter fødsel.

trykkbolge

Trykkbølge

Ved Klinikk proAktiv bruker vi radial trykkbølgebehandling på sene og muskel lidelser, og du kan på få behandlinger dempe eller fjerne smerter. Vevet som behandles får en betennelses liknende reaksjon som øker blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet. Dette stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalk påleiringer. Dette er en rask og effekt behandling og ett alternativ til operativ behandling på skader. Behandlings områder som trykkbølge brukes på er:

 • Skulder senebetennelser/forkalkninger
 • Tennis/golf albue
 • Hofte senebetennelser
 • Kne senebetennelser/hopper kne
 • Beinhinnebetennelse
 • Akilles betennelse
 • Plantar fascitt
 • Triggerpunkter
P1030347

Ultralydveiledende prosedyrer

Ultralyd kan også være et godt verktøy i behandlingen av smerter i muskel- og skjelett systemet.  Ultralydmaskinen gjør det mulig for terapeuten å styre en kontrollert nål inn i kroppen. Dette gir muligheter til å sette kortison presist i en slimpose (bursa) eller ledd. Dette vil optimalisere behandlings effekten samt redusere risiko for uønskede bivirkninger. Hvis terapeut er usikker på hvor smerten kommer i fra kan det også være aktuelt å bedøve en struktur (også kalt diagnostisk blokade). Slik kan en eliminere eventuelt bekrefte smerte lokaliteten. Samlet gjør dette injeksjons behandlingen trygg, mindre smertefull og mer effektiv. En annen prosedyre som det er en stor fordel å styre nålen presist er ved aspirering av ledd (tappe ledd). Tapping kan være interessant med tanke på bedre funksjonen slik at det muliggjør aktivitet for pasienten.

I de senere årene har det blitt utviklet andre effektive prosedyrer utover tradisjonelle kortison injeksjoner:

ACP (Autologous Conditioned Plasma) er et nytt spennende behandlingstiltak for leddslitasje (artrose) og idrettsskader. Les mer >>
Hyaluronsyre (gel) er et annet alternativ for behandling ved artrose som er effektivt og uten bivirkninger. Les mer >>
Kalkskylling av skulder er en metode som etterhvert er godt dokumentert i forskningen. Les mer >>
Hydrodisseksjon er en ny og meget spennende behandling av carpal tunnel syndrom. Les mer >>

såletilpasning

Såle tilpassing

Ved Klinikk proAktiv tar vi undersøkelse av gang funksjon og fotstilling. Vi tilbyr tilpassing av såler i tilfeller med feilbelastning av foten. Vi har Solemaids, Formothics og Vasyli såler til vanlige sko, arbeids sko eller sko til ulike idretter. Typiske feilbelastninger skjer ved overpronasjon eller underpronasjon av foten. Tilpassede såler kan være en effektiv tilleggs behandling for flere belastningslidelser som:

 • Hæl smerter
 • Plantar Fascitt
 • Hallux Valgus (storetå feilstilling)
 • Metatarsalgi (tåballsmerter)
 • Mortons Nevrom
 • Achilles tendinopati
 • Beinhinnebetennelse

Såler kan også ha effekt på forplantende plager i  kne og hofter.

massasje

Massasje

Ved klinikk proAktiv kan vi tilby massasje hos en av våre dyktige fysioterapeuter. Massasje av muskulatur kan ha en rekke positive innvirkninger både psykisk og fysisk. Hensikten med massasje er gjerne å redusere smerte, øke sirkulasjon og normalisere spenninger i muskulaturen.

Forskning viser at massasje øker nivået av hormonet oksytocin i kroppen, som har en beroligende og avspennende effekt og reduserer opplevelsen av smerte. Det finnes ulike massasjeteknikker og metoder vi kan tilpasse ditt behov.

Medisinsk massasje er massasje utføres av autorisert fysioterapeut.
Klassisk massasje er behagelig og noe for deg som ønsker en behagelig effekt.
Sportsmassasje er kraftigere massasje, mer spesifikt rettet mot enkelte muskelgrupper og varierer ut fra hva målet er. Brukes av både toppidrettssutøvere og mosjonister.

P1060760

Kinesiotape

Kinesiotape er en elastisk tape flere og flere terapeuter benytter seg av som et verktøy i behandling. Den består av 100% bomull og akryl  lim, og finnes i mange ulike farger. Den blir brukt innenfor smerte- og lymfatisk behandling, fascielle korreksjoner, leddbånd/sene overgang samt inhibering og fascilitering av muskel og bevegelser. Det er viktig å understreke at kinesiotape brukes sjelden som eneste behandlingsform, men som et supplement til annen behandling.

kognitiv-terapi-klinikkproaktiv

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en godt dokumentert og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på.
Behandlingsformen retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.
Et sentralt mål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut og få kontroll over sine egne tanker for å kunne bryte selvforsterkende onde sirkler.
Gjennom kartlegging, samtaleterapi, hjemmeoppgaver og tilbakefallsforebygging vil vi kunne hjelpe deg som sliter med:

– langvarige smerter og utmattelse
– depresjon
– panikkangst
– sosial angst

Back To Top
BOOK TIME NÅ