Skip to content

Ultralyd kan også være et godt verktøy i behandlingen av smerter i muskel- og skjelett systemet.  Ultralydmaskinen gjør det mulig for terapeuten å styre en kontrollert nål inn i kroppen. Dette gir muligheter til å sette kortison presist i en slimpose (bursa) eller ledd. Dette vil optimalisere behandlings effekten samt redusere risiko for uønskede bivirkninger. Hvis terapeut er usikker på hvor smerten kommer i fra kan det også være aktuelt å bedøve en struktur (også kalt diagnostisk blokade). Slik kan en eliminere eventuelt bekrefte smerte lokaliteten. Samlet gjør dette injeksjons behandlingen trygg, mindre smertefull og mer effektiv. En annen prosedyre som det er en stor fordel å styre nålen presist er ved aspirering av ledd (tappe ledd). Tapping kan være interessant med tanke på bedre funksjonen slik at det muliggjør aktivitet for pasienten.

I de senere årene har det blitt utviklet andre effektive prosedyrer utover tradisjonelle kortison injeksjoner:

ACP (Autologous Conditioned Plasma) er et nytt spennende behandlingstiltak for leddslitasje (artrose) og idrettsskader. Her trekkes blod ut fra en vene i armen for deretter sentrifugeres. Sentrifugen gjør det mulig å skille ut blodplasmaet som er rikt på trombocytter (blodplater). I disse blodplatene finner vi en rekke proteiner som fungerer som veksthormoner for kroppens celler og vev.  Blodplasmaet injiseres inn i det smertefulle leddet (eller leddbånd, sener, muskel). I skadet område frigir blodplasmaet vekstfaktorer som setter igang gjenopprettelse av skadet vev og hemmer smertefulle betennelsesprosesser. Med sin høye konsentrasjon av vekstfaktorer støtter den opp om kroppens selvhelbredende prosesser. Fordelene med denne behandlingen er at den er enkel og rask (< 30 min) prosedyre. I tillegg er virkestoffet fra din egen kropp og er derfor godt tolerert (uten bivirkninger). Behandlingen er dessverre ganske kostbar og utgifter blir fortsatt ikke dekket av staten.

Hyaluronsyre (gel) er et annet alternativ for behandling ved artrose som er effektivt og uten bivirkninger. Hyaluronsyre (HA) er et polysakkarid som er en viktig del av bindevevet. Det finnes også naturlig i leddvæsken. Produktet vi bruker på Klinikk proAktiv heter Ostenil. Ostenil er en engangs injeksjonbehandling for å lindre smerter, gjenopprette smøring og demping i kne- eller hofteartrose. Produktet kan også være aktuelt i andre ledd du har slitasje i. Så hvis du har god livsstil men smertene vil ikke gi seg så kan det være at du kan nyte godt av HA behandling. En klinisk undersøkelse med røntgenbilder og ultralydbilder kan brukes for å avgjøre som de er en aktuell kandidat for behandlingen. Hele behandlingen utføres på Klinikk proAktiv og tar 10-15 minuttet og er som regel ikke ubehagelig. Erfaringer fra Norge er at de fleste oppleve varige symptom lette i 6-8 måneder. Det er lite eller ingen rapporterte bivirkninger ved behandlingen så det er i prinsippet kun økonomien som begrenser bruken.

Kalkskylling av skulder er en metode som etterhvert er godt dokumentert i forskningen. Det er beskrevet flere medoder i litteraturen. På Klinikk proAktiv bruker vi metoden med 1 nål. Tanken med prosedyren er å skylle ut kalken som skaper plassmangel i skulderen. Grunnen til at kalken av og til kan ha skylden for at det blir trangt i en skulder er at den kan danne en forhøyning på senen. En slik forhøyning kan fort komme i konflikt med slimposen (bursa) og bli smertefullt for pasienten. Ultralydundersøkelse vil bekrefte en slik kalkansamling og om kalkansamlingen virker egnet til og «skylles». I denne prosedyren er det vanlig å få bedøvelse slik at det ikke oppleves ubehagelig for pasienten. Etter pasienten er bedøvet lokalt fører vi inn en nål inn i kalk ansamlingen og forsøker å trykkpumpe slik at kalken løser seg opp. Kalken vil både bli pumpet opp i nålkanylen og oppløst i vevet rundt. Siden vevet rundt og da særling slimposen (bursa) har lett for å bli betent etter en slik prosedyre er det vanlig å injisere litt kortison inn i slimposen (bursa) for å unngå slimposebetennelse (bursitt) i etterkant av en slik kalkskylling. Ikke alle kalkansamlinger er egnet til å skylle. Av og til er kalken for hard og en vil ikke lykkes. likevel er det anslått at i ca 70 % av tilfellene får en til å reduserer kalken i så stor grad at det gir betydelig smerte lette og økt funksjon for pasienten.

Hydrodisseksjon er en ny og meget spennende behandling av carpal tunnel syndrom. Her injiseres en relativt stor mengde saltvann rundt den aktuelle nerven (n. medianus) i håndleddet. Det injiserte saltvannet danner en «vann lomme» rundt nerven. Manuelt trykk på hver sin side av vann lommen (med terapeutens tommeltotter) skaper da et «spreng» i den for trange tunnelen. Til slutt i prosedyren utfører terapeuten strekk av den aktuelle nerven. Mange opplever betydelig mindre symptomer etter behandlingen.

Back To Top
BOOK TIME NÅ