Skip to content

Skuldersmerter rammer en stor del av befolkningen, og er ved siden av nakke og ryggplager den hyppigste årsaken til muskel og skjelettplager i Norge. Utfordringer med diagnostisering gjør at mange går til behandling som ikke virker.

Klinikk proAktiv setter presise diagnoser! For eksempel Frozen shoulder (skulderkapsulitt), bursitter, scapula dysfunksjon, AC-ledd dislokasisjon, tendinoser, tendiopatier, kalkskulder, SLAP, Bankart, labrumskader, partielle – og totale rupturer etc.

Vi har dyktige terapeuter som legger vekt på en grundig sykehistorie, samt at den blir etterfulgt av en god klinisk undersøkelse. Vi er også så heldige å ha erfarne terapeuter innen ultralyddiagnostikk. Ultralyddiagnostikk er like verdifullt som MR når det gjelder skulder. Ved behov henviser vi også til MR eller vanlig røntgen.

Aktiv rehabilitering er oftest sentralt for å få en varig symptomfri skulder. Det krever mye av terapeuten å finne de beste øvelsene for din problemstilling, samt ikke minst krever det mye av deg som pasient å gjennomføre øvelsene. Vi terapeuter veileder og heier på deg på veien mot en smertefri skulder.

Ved enkelte problemstillinger kan aktiv rehabilitering være vanskelig i starten. Terapeutene på Klinikk proAktiv kan da blant annet bruke manuelle teknikker (for å løse opp muskler og ledd), taping, akupunktur og trykkbølge, dette gjøres gjerne i kombinasjon med aktiv rehabilitering.

Hvis ingenting nytter, smertene er for dominerende og kanskje nattesøvn uteblir, kan du oppsøke vår ekspertise på ultralydveiledete prosedyrer. Ved hjelp av ultralydveiledning kan vi injisere blant annet kortison presist i den strukturen som eventuelt gir smerte. Er det usikkerhet rundt diagnostikken kan vi sette en spesifikk målrettet bedøvelse i en bestemt struktur for å bekrefte/avkrefte hvor smerten kommer fra.

Vår manuellterapeut har også mulighet til å sykmelde inntil 12 uker eller henvise til legespesialist på sykehuset for å vurdere nytten av operasjon. Helsenett gjør at vi kontinuerlig kommuniserer godt med både fastlegen din og andre aktuelle instanser.

Back To Top
BOOK TIME NÅ